Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

    Aan: 
    HMGdeco&trading
    Willem de Rijkelaan 48
    5263DM Vught


info@hmgtrading.nl

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

*Besteld op (DD-MM-YYYY)

*Bestelnummer :

*Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

*Naam/Namen consument(en):

*Adres consument(en) :

*IBAN Rekeningnummer:


Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.